Page 2 of 2

xslt_tool ile xml transformation kullanımı(part 1)

SAP’de XML çıktısı oluşturmak için çeşitli yöntemler mevcut. Bunlardan biri call transformation. Ben de XML yapısı oluşturarak bir serialization  örneği oluşturmuş olacağım. Öncelikle xml yapımız için SE11 işlem…

hep genç kalacağım vs hep geç kalacağım

bugün, emsalsiz bir manzarayı seyrederken zamanın derin açıklarında yüzdüğümü farkettim. kafamdaki siyahların beyazlarla yarışırcasına çoğalıyor olması, zihnimin hep bir şeyleri sorguluyor oluşu ve onun getirdiği yorgunluğun tüm vücudumu…

fikir ya da muhakeme ya da tefekkür… 4+

Programlardaki istisnai durumların yönetilmesi

Programlardaki istisnai durumları yönetebilmek bazen güç olabilir. Özellikle kullanıcının kırmızı bir ekranla karşılaşması yerine bir uyarı mesajı ile karşılaşması programı daha güvenli hissettirebilir. Ben de istisnai durumların yönetimini…

Geç kalmışlıkların şehr-i istanbul

Gün ağarırken çalar saatin elleri boğazıma yapışıyor.  Bedenim ise çaresizce yatakta dönüp duruyor. Beynimin uyuşmamış son zerresi bir işimin olduğunu bana hatırlatırken ne var ki başka çarem kalmadığını…

JSON Yapıdaki veriyi okumak

/ui2/cl_json sınıfı JSON formatındaki dosyayı ayrıştırmamızı sağlar. Bu sınıf karmaşık json yapısını bile sizin için anlamlı bir yapıda sunabiliyor. Aşağıda entegrasyon sırasında kullandığım yapıyı inceleyebilirsiniz. örnek json verisi…

Biraz yazılım, biraz çizim, az da şahsi fikriyat izah ederim… 1+